Politika privatnosti

PLATFORME „VOLONTERI NA MREŽI“

Zdravo!

Želimo da se svi koji se prijave na platformu „Volonteri na Mreži“ osećaju dobrodošlo i da znaju da su lični podaci koje podele sa nama na sigurnom. Ova politika privatnosti (nadalje ćemo je zvati: „Politika privatnosti“) služi da ti predstavi kako obrađujemo, dakle prikupljamo, koristimo i čuvamo tvoje podatke o ličnosti (a to su podaci koji te razlikuju od svih drugih, kao što su, na primer tvoje ime, prezime, tvoja adresa, tvoj broj telefona, ali i svaki drugi podatak koji nešto govori o tebi).

Ova Politika Privatnosti se u budućnosti može menjati, pa te molimo da ne zaboraviš da s vremena na vreme svratiš i proveriš da li u njoj ima nekih promena. Mi ćemo, u slučaju bilo kakve promene Politike Privatnosti, tu promenu jasno navesti na našoj internet stranici, a moguće i na druge načine.

Naša misija je da se prema tebi odnosimo otvoreno i sa punim poštovanjem. Zbog toga, podstičemo te da u nastavku pročitaš više o tome kako ćemo se brinuti o tvojim ličnim podacima, i da znaš da je njihova zaštita nama važna jednako koliko i tebi.

Ko smo mi?

Mi smo Dečiji fond Ujedinjenih nacija UNICEF u Srbiji, u ulici Svetozara Markovića broj 58, u Beogradu. Naša osnovna delatnost su prava i dobrobit dece. Naš cilj je da sva deca ostvare svoje pune potencijale. Više o nama možeš pročitati na internet stranici https://www.unicef.org/serbia/ .

Platforma „Volonteri na mreži“ pokrenuta je 2020 godine, u okviru saradnje sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije i UNICEF-a i doprinosi lakšem povezivanju, informisanju i volonterskom uključivanju mladih u Srbiji. Ona omogućava da se mladi u Srbiji, do 30 godina, lakše uključe u volonterske aktivnosti tako što, spaja pravna lica gde se volontiranje obavlja i mlade koji su voljni da volontiraju.

U pogledu tvojih ličnih podataka koje prikupljamo putem platforme „Volonteri na mreži“, mi ćemo biti Rukovalac tih podataka (pa ćemo se u ovom tekstu nadalje zvati i „Rukovalac“ ili „mi“). Kao Rukovalac, mi određujemo:

 • koji tvoji lični podaci su nam potrebni;
 • zbog čega ćemo ti tražiti te lične podatke (takozvana „svrha obrade“);
 • da li ćemo te lične podatke deliti sa nekim drugim, ili ne, i, ako da, iz kojih razloga;
 • koliko dugo će se tvoji podaci čuvati.

Posvećeni smo zaštiti tvojih ličnih podataka i ulažemo sve napore da obezbedimo da se tvoji lični podaci obrađuju na pošten, otvoren i jasan način.

Kako prikupljamo podatke o ličnosti od tebe

Prikupljamo informacije i lične podatke od tebe na sledeće načine:

 1. Kada posetiš internet stranicu https://volonterinamrezi.rs/ – koristimo „kolačiće“ (na engleskom jeziku „cookies“) u cilju poboljšanja funkcionalnosti internet stranice i praćenja statistike poseta stranici. Više detalja o ovome možeš naći u našoj Politici Kolačića;
 2. Kada se registruješ na platformi radi volontiranja – tada ćeš nam ostaviti svoje ime, kontakt imejl adresu i još neke podatke;
 3. Platforma ima mogućnost da se na nju prijaviš preko društvenih mreža „Fejsbuk“, „Linkedin“, „Instragrama“, kao i preko Gugl naloga. U slučaju da se prijavljuješ na takav način, postoji mogućnost da u platformu samo preneseš svoje podatke o ličnosti koje imaš u pomenutim bazama.

Politika privatnosti za društvene mreže „Fejsbuk“ i „Instragram“ nalazi se na internet strani: https://sn.rs/oev0c

Politika privatnosti društvene mreže „Linkedin“ nalazi se na internet strani: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ;

Politika privatnosti pretraživača „Google“ nalazi se na internet strani: https://policies.google.com/privacy?hl=sr

Prilikom tvog korišćenja internet stranice platforme „Volonteri na mreži“, možemo doći u posed IP adrese (engl. Internet Protocol address je jedinstveni broj, sličan telefonskom broju, koji koriste mašine (najčešće računari) u međusobnom saobraćaju putem interneta uz korišćenje internet protokola) uređaja sa kog pristupaš stranici, kao i još nekih informacija u vezi sa tvojim pristupom poput datuma i vremena pristupa, internet pretraživač koji koristiš i ime tvog internet provajdera. IP adresa može te (ali i ne mora) identifikovati i stoga ćemo se i prema njoj odnositi kao i prema bilo kom drugom tvom ličnom podatku.

Gde god je to moguće, koristimo informacije koje ne upućuju na konkretna lica i koje ne identifikuju pojedinačne posetioce naše internet stranice (takve informaciju se nazivaju i anonimizovanim).

Lični podaci koje prikupljamo i zašto ih koristimo

Lični podaci

Lični podaci koje prikupljamo od tebe su ograničeni na tvoje ime, prezime, godinu rođenja, imejl adresu, grad u kome imaš prebivalište, pol, IP adresu. Možeš nam dostaviti i podatke iz tvoje kratke biografije, broj mobilnog telefona, kao i tvoju fotografiju. Pored toga prikupljamo i ime i adresu roditelja/zakonskog zastupnika maloletnog volontera. Ove podatke prikupljamo isključivo na način i u trenutku koji smo opisali u prethodnoj sekciji ove Politike Privatnosti.

U izuzetnim situacijama, ako se tokom volontiranja ustanovi da ti preti opasnost po život i zdravlje, Rukovalac će sve dobijene tvoje podatke koji su potrebni proslediti policiji i/ili drugim nadležnim organima.

Svrha za koju su nam potrebni tvoji lični podaci

Tvoji podaci su nam potrebni isključivo radi organizovanja tvog volonterskog rada na zadatku koji je sam dobrovoljno prihvatio, deljenja relevantnih informacija i poziva u okviru platforme, izdavanja potvrde o volontiranju, na zahtev volontera i zbog zbirnog prikaza rezultata volontiranja za istraživačke svrhe.

Svaki od tvojih ličnih podataka koji smo ovde naveli potreban nam je iz sledećih razloga:

 • tvoje ime i prezime, imejl adresa, grad u kome imaš prebivalište, broj mobilnog telefona, i podaci iz tvoje kratke biografije su nam potrebni radi kontakta sa tobom, kreiranja tvog profila kao volontera u okviru platforme, kao i radi lakšeg posredovanja u nalaženju optimalnog volontiranja za tebe na platformi, kao i o svim drugim bitnim okolnostima u vezi sa platformom „Volonteri na mreži“;
 • tvoju godinu rođenja i pol beležimo pre svega zbog prikupljanja statističkih podataka o polu i uzrastu lica koja su učestvovala u volontiranju u okviru platforme „Volonteri na mreži“, kao i radi traženja od zakonskog zastupnika saglasnosti za maloletnike koji su mladji od 15 godina;
 • IP adresu automatski prikupljamo pri korišćenju platforme „Volonteri na mreži“ od strane bilo kog korisnika, pa tako i tvoja IP adresa postaje vidljiva prilikom posete internet stranici „Volonteri na mreži;
 • ime i adresa roditelja/zakonskog zastupnika su potrebni radi traženja od zakonskog zastupnika saglasnosti za maloletnike koji su mlađi od 15 godina.

Date lične podatke date Rukovalac ne koristi u druge svrhe, a izgrađenim sistemom zaštite sprečava njihovu eventualnu zloupotrebu.

Posebni podaci o ličnosti

Posebni podaci o ličnosti su naročito osetljivi podaci poput podataka o tvom zdravstvenom stanju, seksualnom životu i seksualnoj orijentaciji, verskom opredeljenju, rasnom ili etničkom poreklu, političkom mišljenju, i drugim podacima koje predviđa Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018 , u daljem tekstu „Zakon“) u svom članu 17.

Ovim putem ti potvrđujemo da putem platforme „Volonteri na mreži“ ne prikupljamo, niti obrađujemo, bilo koji poseban podatak o tvojoj ličnosti, niti bilo čiji drugi, ukoliko ga ti na bilo koji način izneseš ili saopštiš.

Pravni osnov prikupljanja podataka o ličnosti

Sve tvoje lične podatke, prikupljamo i obrađujemo u skladu sa Politikom Privatnosti a na osnovu tvoje saglasnosti za obradu tvojih podataka o ličnosti, koju nam daješ pre započinjanja prikupljanja tvojih ličnih podataka i nakon što se upoznaš sa ovom Politikom Privatnosti.

Saglasnost se daje putem takozvane „tick-the-box“ („označi kućicu“) procedure i bez ovakvog davanja saglasnosti nećeš biti u mogućnosti da se registruješ na platformi.

Obaveštavamo te da, u skladu sa Zakonom, ovu saglasnost možeš samostalno da daš sa navršenih 15 godina, a ako imaš manje od 15 godina, imamo obavezu da tražimo da saglasnost daju tvoji roditelji odnosno zakonski zastupnici.

Rukovalac preduzima razumne mere u cilju utvrđivanja da li je pristanak dao roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, uzimajući u obzir dostupne tehnologije.

Imaš pravo da u svakom trenutku opozoveš svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti. Nakon opoziva saglasnosti, obrada tvojih podataka o ličnosti je nedozvoljena i isti će biti obrisani. Opoziv saglasnosti međutim ne utiče na dopuštenost obrade podataka o ličnosti pre opoziva. U slučaju opoziva saglasnosti, dalja obrada tvojih ličnih podataka biće obustavljena, a upotreba kolačića onemogućena.

Kolačići

Kada prvi put posetiš internet stranicu platforme „Volonteri na mreži“, tražićemo saglasnost za uključivanje onih kolačića (i za obradu svih ličnih podataka prikupljenih pomoću ovih kolačića) koji nisu neophodni da bi stranica platforme funkcionisala – dakle, moći ćeš da podesiš svoj izbor kolačića prilikom svoje prve posete. Kada su kolačići striktno neophodni, nećemo tražiti tvoju saglasnost, jer smatramo da imamo legitiman interes da obradimo lične podatke koje oni prikupljaju.

Uvek možeš povući svoju saglasnost tako što ćeš obrisati kolačiće iz keš memorije na svom kompjuteru ili drugom uređaju i odbiti da ih uključiš sledeći put kada posetiš platformu.

Za više informacija o našoj upotrebi kolačića, različitim vrstama kolačića, informacijama koje oni prikupljaju i dalje informacije o tome kako možeš da kontrolišeš vrste kolačića koji se postavljaju na tvoj pretraživač, pogledaj našu Politiku Kolačića.

Deljenje tvojih podataka sa drugim licima

Lični podaci koje prikupimo od tebe u skladu sa Politikom Privatnosti neće biti deljeni ni sa kim drugim i pristup njima imaće samo ovlašćeno lice Rukovaoca i ovlašćeno lice Obrađivača (o čemu će dalje biti reči).

Za ispravan rad internet stranice platforme „Volonteri na mreži“ angažovani su i eksterni pružaoci usluga:

 • pružalac usluga za održavanje sajta;
 • pružalac usluga za hosting sajta.

Ove eksterne pružaoce usluga nadalje ćemo zvati „Obrađivači podataka o ličnosti“ ili „Obrađivači“.

Kako će Obrađivači imati pristup podacima koji se prikupljaju prilikom korišćenja platforme, potvrđujemo ti da smo sa njima potpisali poseban ugovor kojim oni garantuju da tvoje podatke čuvaju sa jednakom pažnjom kao i mi, u skladu sa Zakonom i ovom Politikom Privatnosti.

Budući da server na kome se čuvaju tvoji podaci o ličnosti može biti lociran van naše zemlje, postarali smo se da lokacija takvog servera sme biti isključivo u onim državama koje imaju obezbeđeni primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, u skladu sa svim primenjivim propisima.

Kada su u pitanju podaci o ličnosti koji se mogu deliti putem kolačića, jedino što se može smatrati takvim podatkom je IP adresa sa koje pristupaš sajtu. Kako zbog prirode kolačića IP adresa korisnika može završiti i van tzv. „bezbednih“ država koje smo naveli malopre, pobrinuli smo se da u tim slučajevima bude osiguran primeren nivo zaštite podataka, a koji je jednak nivou koji garantuje Zakon i ostali primenjivi propisi.

Deljenje podataka u skladu sa zakonom

Izuzev Obrađivača, tvoji lični podaci će biti učinjeni dostupnim drugim primaocima isključivo ako nas na to obavezuje neki zakon ili drugi propis u Republici Srbiji (poput slučaja kada se ustanovi da tebi ili tebi bliskoj osobi preti opasnost po život i zdravlje, kao što smo naveli u sekciji 3. Politike Privatnosti).

Čuvanje tvojih ličnih podataka bezbednim

Primenjujemo odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacione mere da zaštitimo tvoje lične podatke od neovlašćenog pristupa, korišćenja, izmene, uništenja i gubitka. Neke od tih mera su:

 • ograničen pristup: tvojim podacima mogu da pristupe samo ovlašćena lica Rukovaoca. Da bismo to osigurali, ove osobe će podacima pristupati samo uz poznavanje lozinke koja se periodično menja i koja poštuje važeće industrijske preporuke koje se tiču formiranja lozinke (kombinacija malih i velikih slova, znakova, odgovarajuće dužine itd.). Ista ograničenja važiće i za ovlašćena lica Obrađivača (koji će imati pristup samo tvom imenu, imejl adresi i IP adresi tvog uređaja) po principu „Need to Know“ (odnosno pristup imaju samo ona lica čiji posao kod Obrađivača to zahteva);
 • anonimizacija: gde god je to moguće, primenićemo dodatni vid zaštite tvojih podataka putem pseudonimizacije (tvoji podaci neće biti razumljivi nikome ko ne poseduje tzv. „ključ“ za razbijanje šifre) ili kriptozaštite;

i sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu tvojih podataka o ličnosti.

Internet stranica platforme „Volonteri na mreži“ može sadržati veze ka drugim internet stranicama. Iako pokušavamo da se povežemo samo sa internet stranicama koji dele naše visoke standarde i poštovanje privatnosti, nismo odgovorni za sadržaj ili praksu privatnosti koju koriste druge internet stranice.

Uvek imaj na umu da internet stranice ili oglašivači koje imaju linkove na našoj stranici mogu prikupljati tvoje podatke o ličnosti. Ova Politika Privatnosti i suglasnost za obradu odnose se samo na pomenutu obradu tvojih podataka o ličnosti na platformi i ne odnosi se na praksu drugih internet stranica ili oglašivača, kao i na obradu podataka druge vrste.

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti koje prikupimo od tebe u skladu sa ovom Politikom Privatnosti čuvaće se do ispunjenja svrhe za koju je platforma formirana. Nakon toga podaci o ličnosti biće trajno obrisani.

Ukoliko sam povučeš svoje podatke o ličnosti sa platforme, tvoji podaci o ličnosti će takođe biti trajno obrisani.

Tvoja prava

Imaš mnoga prava u vezi sa tvojim ličnim podacima koji su kod nas. Ispod smo ih nabrojali kako bi ti bila jasnija:

 • Pravo na pristup tvojim ličnim podacima: Imaš pravo da tražiš pristup kopiji ličnih podataka koje držimo o tebi, zajedno sa informacijom o tome:
  • koje od tvojih ličnih podataka koristimo,
  • zašto ih koristimo,
  • sa kim ih delimo,
  • koliko dugo ih čuvamo,
  • da imaš pravo na ispravku, brisanje, ograničavanje obrade, prigovor i pritužbu Povereniku (više o tim pravima u daljem tekstu),
  • i da li su tvoji podaci korišćeni za bilo kakvo automatizovano donošenje odluka.

Zahtev za pristup je besplatan.

 • Pravo na prigovor: Ukoliko smatraš da nešto nije u redu sa tim kako se odnosimo prema tvojim podacima o ličnosti, u svakom trenutku možeš da uložiš prigovor u vezi sa tim. Molimo te da nas kontaktiraš na imejl adresu ili brojeve telefona koje smo naveli u daljem tekstu, kao i da u tom slučaju navedeš što više detalja o svom prigovoru.
 • Pravo na opoziv saglasnosti: Kao što smo te već obavestili u ovoj Politici Privatnosti, mi obrađujemo tvoje podatke na osnovu tvoje saglasnosti (izuzev situacije sa neophodnim kolačićima, kako je to navedeno u sekciji 4 ove Politike Privatnosti). U svakom trenutku svoju saglasnost možeš povući, u kom slučaju mi prestajemo sa daljom obradom tvojih ličnih podataka. Molimo te da imaš na umu da ukoliko iskoristiš ovo pravo, to ne znači da smo tvoje lične podatke pre povlačenja saglasnosti prikupljali i držali nezakonito i to neće uticati na raniju obradu koja je vršena u skladu sa tvojom saglasnošću.
 • Pravo na ispravku tvojih podataka o ličnosti: Možeš da tražiš od nas da promenimo ili dopunimo sve netačne ili nepotpune lične podatke koji se čuvaju o tebi.
 • Pravo na brisanje tvojih podataka o ličnosti: Možeš da tražiš od nas da izbrišemo tvoje lične podatke ako nam za svrhu zbog koje smo ih prikupili više nisu potrebni (za svrhu obrade vrati se na sekciju 3), ukoliko si povukao/la saglasnost, ili u bilo kom drugom slučaju kada to od nas zatražiš, a mi ćemo po istom zahtevu postupiti bez nepotrebnog odlaganja.
 • Pravo na prenosivost tvojih podataka o ličnosti: Možeš da tražiš od nas da tebi ili nekom drugom prenesemo sve ili neke od ličnih podataka koje imamo o tebi, na način i u obliku da se mogu lako preneti.
 • Pravo na ograničavanje obrade tvojih podataka o ličnosti: Ukoliko ne želiš da tvoje lične podatke obrišemo u skladu sa tvojim pravom na brisanje, možeš da tražiš od nas da njihovu obradu ograničimo. U ovom slučaju obustavićemo sve aktivnosti u vezi sa tvojim ličnim podacima, do razrešenja tvog zahteva u vezi sa daljim postupanjem.
 • Automatizovano donošenje odluka i profilisanje: Automatizovano donošenje odluka i profilisanje se dešava kada kompjuter koristi tvoje lične podatke da donese odluku bez ljudske intervencije. Obaveštavamo te da se na tvoje podatke o ličnosti koje prikupljamo u skladu sa ovom Politikom Privatnosti ne primenjuje ovakav način donošenja odluka. Ipak, dužni smo da te obavestimo da imaš pravo da ne budeš podvrgnut/a automatizovanim odlukama (uključujući i profilisanje) koje će imati bilo kakav značajan uticaj na tebe, osim ako nam nisi dao/la svoju eksplicitnu saglasnost za tako nešto, ukoliko je takvo donošenje odluka neophodno za izvršenje ugovora između tebe i nas ili je na drugi način dozvoljeno Zakonom i drugim primenjivim propisima. Ponavljamo da trenutno ne sprovodimo nikakvo automatsko donošenje odluka(uključujući i profilisanje), niti imamo nameru da tako nešto radimo u budućnosti.

Ako želiš da iskoristiš bilo koje od ovih prava, uložiš prigovor, ili dobiješ dodatne informacije o nama i o načinu na koji se staramo o ličnim podacima koje su nam povereni, to možeš da učiniš tako što ćeš kontaktirati sa našom koleginicom, Valentinom Antić, koja je naše odgovorno lice za zaštitu podataka o ličnosti, putem sledećih kontakt detalja:

Valentina Antić – Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Imejl adresa: vantic@unicef.org

Brojevi telefona: +381 69 2019063

Kako bismo bili sigurni da iza podnetog zahteva stojiš ti, pre postupanja po njemu možemo da ti zatražimo neki dokaz o identitetu. Ukoliko nam prilikom takvog dostavljanja dokaza o identitetu otkriješ ili na drugi način učiniš dostupnim neki podatak o ličnosti, obaveštavamo te da se takvi podaci o ličnosti neće nigde čuvati, već će biti obrisani istog trenutka kada se uverimo da iza podnetog zahteva zaista stojiš ti.

U našoj zemlji postoji institucija koja se između ostalog bavi i zaštitom podataka o ličnosti svih građana Srbije. Ta institucija zove se Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu ćemo ga zvati „Poverenik“, a više o tome čime se sve bavi ovaj organ možeš videti na www.poverenik.rs). Ukoliko imaš pritužbu u vezi sa prikupljanjem i obradom svojih podataka o ličnosti, možeš se u vezi sa tim odmah i direktno obratiti Povereniku, na imejl adresu office@poverenik.rs.

Tvoje obaveze

Kao lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju imaš obavezu da na platformu unosiš samo tačne podatke o sebi. Takođe, imaš obavezu ažuriranja podataka, odnosno unosa na platformu novih činjenica koje se odnose na tebe a što se posebno odnosi na unošenje/ prijavljivanje činjenice da si postao punoletan, a sve to onog časa kada se te činjenice pojave.