Uslovi korišćenja

OPŠTE INFORMACIJE

„Volonteri na Mreži“ je onlajn platforma, na internet adresi https://volonterinamrezi.rs/ (u daljem tekstu: „Volonteri na Mreži“ ili Platforma) pokrenuta sa ciljem lakšeg povezivanja, informisanja i volonterskog uključivanja mladih u Srbiji. Ona omogućava da se mladi u Srbiji, do 30 godina, lakše uključe u volonterske aktivnosti tako što, spaja pravna lica gde se volontiranje obavlja i mlade koji su voljni da volontiraju.

PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA I OSLOBOĐENJE OD ODGOVORNOSTI I ODGOVORNOST ZA PROUZROKOVANU ŠTETU

Korisnik garantuje da razume ove Uslove korišćenja i da prilikom prihvatanja ovih Uslova korišćenja sa njegove strane ne postoje mane volje.

Korisnik se slaže da korišćenje Platforme vrši na svoju ličnu odgovornost i da preuzima na sebe sve rizike koji mogu da proisteknu iz takvog korišćenja. Sve informacije koje se nalaze na Platformi su u datoj formi, i ne daje nikakve garancije Korisnicima van onih garancija istaknutih u ovim Uslovima korišćenja, Politici Privatnosti i Kolačića. Ovo odricanje od garancija uključuje ali se ne ograničava na garancije o intelektualnoj svojini, sadržaju na internet stranici i njegovoj prikladnosti, i/ili postojanju i oslobađanju od kompjuterskih virusa. Platforma ne daje bilo kakve pravne savete. Platforma ne garantuje ni za kakvu usklađenost sa zakonima drugih država, sem zakona i ostalih propisa na snazi u Republici Srbiji.

Platforma ne odgovara ni za kakvu štetu nastalu usled korišćenja i/ili nemogućnosti korišćenja internet stranice https://volonterinamrezi.rs/ koja je rezultat grešaka, propusta, prekida, brisanja datoteka, nedostatka, kašnjenja u radu ili prenosa ili bilo kakvog neuspeha izvršenja komunikacije, izazvanih okolnostima koje nisu pod kontrolom Platforme. Ovaj stav se primenjuje na sve sadržaje i na celokupno funkcionisanje Platforme.

Platforme će uložiti maksimalne napore kako bi se omogućilo funkcionisanje sistema iste. Korisnici Platforme se slažu da su mogući trenutni prekidi u komunikaciji i Platforma neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju bilo kakve štete koju Korisnik može pretrpeti usled takvog prekida.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Da bi ste saznali više o tome kako se odnosimo prema podacima o ličnosti i koja prava imate u vezi sa tim, molimo Vas da pročitate sledeće dokumente:

INTELEKTUALNA SVOJINA I ZAŠTITA DRUGIH IMOVINSKIH PRAVA

Sve informacije koje se nalaze na Platformi (softverske informacije, elektronski i štampani mediji) predstavljaju vlasništvo Platforme ili drugih ovlašćenih lica i ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Platforme, niti se sa njima sme postupati tako da na bilo koji način prouzrokuju štetu Platformi, volonterima, organizatorima volontiranja ili bilo kom trećem licu u skladu sa propisima. Sadržaj na Platformi zaštićen je Zakonom o autorskom i srodnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – odluka US i 66/2019) i može biti korišćen samo u skladu sa tim zakonom.

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na Platformi povređuje Vaše lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, možete zahtevati ispravku. Slučaj će biti u najkraćem roku razmotren, a sporni sadržaji biće uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja pritužbe.

Zabranjeno je lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica, objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom, objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja Korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE

Platforma sadržaje objavljuje u dobroj nameri. Platforma se sastoji od vlastitih sadržaja i sadržaja partnera, besplatnih sadržaja i linkova na spoljne stranice, kao i veza do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih lica (linkova) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Platforma nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

Pristup Platformi i svim njegovim sadržajima dozvoljen je osobama bilo kog uzrasta, osim ako uz odredeni sadržaj nije navedeno drugačije. Ovo se ne odnosi na zakazivanje termina za online savetovanje, budući da je ono omogućeno samo licima uzrasta od petnaest do trideset godina starosti.

PRIHVATANJE USLOVA KORIŠĆENJA

Uslovi korišćenja predstavljaju sporazum između Vas i Platforme i isti prihvatate nastavkom korišćenja internet stranice https://volonterinamrezi.rs/. Odnos uspostavljen na ovaj način biće prekinut u slučaju zloupotrebe. Sastavni deo procesa korišćenja internet stranice je prihvatanje ovih Uslova korišćenja, Politike Privatnosti, Politike Kolačića i davanje saglasnosti za obradu podataka o ličnosti putem tick-the-box procedure.

Platforma zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje Uslove korišćenja. O važnim promenama i dopunama Platformi može obavestiti korisnike putem dogovorenih kanala komunikacije ili objavljivanjem na internet stranici https://volonterinamrezi.rs/. Korišćenjem bilo kog sadržaja na Platformi smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima.