Kodeks Ponasanja Volontera

Uvek se rukovodite najboljim interesima dece, tako što ćete:

– Osigurati sigurno, uvažavajuće i podržavajuće okruženje;
– Ponašati se i komunicirati prikladno i s poštovanjem;
– Zaštiti decu od svih oblika nasilja, zanemarivanja, eksploatacije i diskriminacije;
– Štiti njihovu privatnost;
– Obavestiti organizatora u slučaju sumnje ili rizika za dete.

SIGURNO, UVAŽAVAJUĆE I PODRŽAVAJUĆE OKRUŽENJE

 • Osigurajte da se sva deca i mladi sa kojima ste u kontaktu kroz program ili platformu ’’Volonteri na mreži’’ osećaju dobrodošlim;
 • Uvek im se obraćajte prikladnim jezikom, sa uvažavanjem i uz poštovanje kulturoloških i drugih razlika;
 • Vodite računa o tome da svi učesnici imaju jednaku priliku za učešće i da iskažu svoje mišljenje;
 • Osigurajte, ako je to moguće, da je još jedno odraslo lice prisutno kada radite sa decom;
 • Vaše ponašanje ni na koji način ne sme da provocira neželjene, neprikladne i rizične situacije;
 • Osigurajte da tokom planirane aktivnosti učesnici nisu izloženi neprikladnim sadržajima iz drugih izvora;
 • Uzdržite se od:
  • fizičkih kontakata sa učesnicima, osim onih koji su vezani za svrhu ostvarivanja programa;
  • davanja poklona deci i pružanja usluga koje nisu u okvirima programa i planiranih aktivnosti;
  • privatnih razgovora, odnosno deljenja privatnih informacija uključujući preko društvenih mreža i sredstava informaciono komunikacione tehnologije;
  • provođenja vremena sa učesnicima van dogovorenog termina za volontersku aktivnost.

ZAŠTITA OD NASILJA, ZLOSTAVLJANJA, ZANEMARIVANJA, EKSPLOATACIJE I DISKRIMINACIJE

Nije dozvoljeno nijedno ponašanje koje može da dovede do:

 • telesnog povređivanja (fizičko nasilje);
 • ugrožavanja dostojanstva, psihičkog I emocionalnog zdravlja (psihičko nasilje);
 • isključivanja deteta iz grupe / aktivnosti (socijalno nasilje);
 • povrede druge ličnosti I dostojanstva putem zloupotrebe informacionih I komunikacionih tehnologija (digitalno nasilje).

Zabranjena je svaka aktivnost seksualnog karaktera:

 • seksualno uznemiravanje, navođenje ili primoravanje na posmatranje ili učešće u seksualnim aktivnostima;
 • korišćenje za prostituciju, pornografiju I druge oblike seksualne eskploatacije;
 • svako drugo ponašanje koje jeste ili može biti povezano sa seksualnošću I aktivnostima seksualnog karaktera.

Zabranjeno je svako ponašanje koje:

 • predstavlja zloupotrebu deteta, odnosno kojim se vrši eksploatacija deteta;
 • ima karakter zanemarivanja I nemarnog postupanja;
 • predstavlja trgovinu ljudima;
 • promoviše, podstiče I omogućava učestvovanje u ideološki motivisanom nasilju.

Nije dozvoljen ni jedan oblik posredne ili neposredne diskriminacije deteta I diskriminatornog postupanja (neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva po bilo kom osnovu).

PRIVATNOST I POVERLJIVOST

 • Zabranjeno je:
  • fotografisanje i snimanje dece, kao i objavljivanje fotografija i snimaka na bilo koji na način (uključujuću putem informaciono komunikacionih tehnologija), izuzev u slučaju da je to deo programa i uz prethodno potpisanih odgovarajućih saglasnosti i mera zaštite od neovlašćenog korišćenja zapisa;
  • prikupljanje, obrađivanje i objavljivanje podataka o ličnosti deteta, osim u obimu koji je neophodan za sprovođenje programa. Lični podaci o detetu ne smeju se staviti na raspolaganje neovlašćenim licima.

Zabrana se odnosi i na slučajeve kada postoji saglasnost roditelja/pružalaca nege, ukoliko objavljivanje podataka nije u svrhu sprovođenja programa.

 • Informacije poverene volonteru u jednu svrhu ne smeju se koristiti u druge svrhe bez odobrenja mlade osobe, osim ukoliko postoji trenutna opasnost po dete, volontera ili treću osobu, ili se informacija tiče iskustva nasilja i zlostavljanja deteta i adolescenata.

REAGOVANJE U SLUČAJU RIZIKA

 • Informišite organizatore o bilo kakvim rizicima, pretnjama, osudama ili neprimerenim situacijama;
 • Prijavite svako nasilje, zlostavljanje, zanemarivanje, eksploataciju I diskriminaciju za koje znate ili imate sumnju da se dogodilo, događa se ili se planira;
 • Obratite se organizatorima ukoliko imate neku smernicu za poboljšanje bezbednosti, poštovanja prava i potreba svih učesnika i volontera.

EKSTERNA KOMUNIKACIJA

 • Tokom trajanja programa, vi ste predstavnici programa i vaša spoljna komunikacija treba da se bazira na poštovanju i razumevanju;
 • Uvek pratite sledeće smernice za objave na društvenim mrežama. Kada koristite društvene mreže, važno je da procenite implikacije „objavljivanja“ sadržaja (bilo da se radi o vašem originalnom sadržaju ili sadržaju trećeg lica), „komentarisanja“ i „povezivanja“, pa čak i „druženja“, „lajkovanja“ ili „praćenja ”. Svako od nas je lično odgovoran za svaki sadržaj koji objavi na društvenim mrežama. Imajte na umu, čak i ako postavite izjavu o odricanju odgovornosti (kao što je „Ovde izneti stavovi su moji“), zajednica društvenih medija bi i dalje mogla da vas posmatra kao predstavnika UNICEF-a. Naizgled bezazlena mišljenja o, na primer, detaljima sa putovanja ili ručka, ličnim ili profesionalnim, mogu se pogrešno tumačiti kao odraz ponašanja saradnika UNICEF -a. Izbegavajte objave, duskusije i komentare koje su, ili se mogu protumačiti kao negarivni, podrugljivi ili nepristojni. Kada koristite sadržaj druge osobe (tekst, fotografiju, video), uverite se da imate pristanak autora I uvek ga potpišite. Nije dozvoljeno deliti interne, poverljive ili osetljive informacije o UNICEF -u, njegovim partnerima, onima koje podržava ili kolegama I zaposlenima. Ne smete ostavljati utisak da govorite u ime UNICEF -a osim ako niste ovlašćeni da to učinite u službenom svojstvu. Izbegavajte Ne dozvolite da postupci na društvenim mrežama povređuju vas, vaše kolege, korisnike ili bilo koje druge ljude sa kojima radite. Pokažite poštovanje privatnosti drugih ljudi, uključujući njihove privatne poglede, verovanja ili status i ne objavljujte takve informacije bez njihove dozvole. Budite posebno oprezni pri objavljivanju situacije, lokacije, imena ili slike pojedinaca, uključujući i vaše i slike drugih ljudi. Pokažite razumevanje za teme koje se mogu smatrati osetljivim – kao što su pol, seksualna orijentacija, politika i religija. Ne smete da koristite etničke klevete, lične uvrede ili da se upuštate u bilo kakvo ponašanje koje ne bi bilo prihvatljivo u zajednici UNICEF -a. Ovo uključuje praćenje, lajkovanje ili deljenje neprimerenih materijala. Uverite se da je vaša poruka tačna i potpuna pre nego što objavite. Ako pogrešite, budite brzi sa ispravkom informacije. Pažljivo razmislite o sadržaju koji objavljujete i potencijalnoj publici. Ne predstavljajte se u tuđe ime. Nemojte plagirati. Ne postavljajte fotografije bilo koga (uključujući bilo kog člana iz programa podrške) osim ako nemate njihovu prethodnu dozvolu, ukoliko je osoba maloletna neophodno je imati dozvolu roditelja. Nemojte koristiti logo UNICEF -a.Poštujte pravila korišćenja imena i logotipa UNICEF-a i partnerskih organizacija.
 • Zabranjeno je svako samostalno nastupanje u medijima, uključujući i u digitalnim medijima, u ime programa i/ili organizatora. Svaki eventualni poziv medija za davanje izjave o programu mora da se prosledi organizatoru.
UNICEF i organizatori volontiranja nastoje da obezbede uslove za neometano sprovođenje programa i poštovanje prava i potreba svih uključenih strana, kao I da pravovremeno reaguju kako bi se sprečile nepredviđene situacije.
Kako bi se to osiguralo, svi volonteri moraju da budu saglasni sa Kodeksom i da se ponašaju u skladu sa odrednicama. Nepoštovanje Kodeksa neće biti tolerisano.