tick icon
tick icon
tick icon
tick icon
tick icon
tick icon
tick icon

Opšte informacije o organizaciji

error icon

Eksterni Linkovi:

(Obavezno je bar jedno polje)

Profil organizacije

error icon
Tip i status
Nivo vršenja aktivnosti

O organizaciji

error icon

Motivacija i iskustvo

error icon
Da li pristajete da ažurirate volonterske sate? / Da li se slažete sa ažuriranjem volonterskih sati?

Recite nam nešto o Vašim volonterskim programima

error icon

Uklanjanje rizika, zaštita i bezbednost

error icon

Da li je Vaša organizacija upoznata sa sledećim dokumentima?

error icon
Zakon o volontiranju
Nacionalna strategija za mlade
Lokalni akcioni plan (Vašeg grada)
Zakon o zaštiti ličnih podataka